Cennik:

 1. Pojedyncze wejście: 40 zł
 2. Karnet 4 wejścia: 145 zł 
 3. Karnet 8 wejść 220 zł 

Rezerwacje i płatności

 1. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach, rezerwacje są obowiązkowe. 
 2. Zapisy odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu online, poprzez aplikację Fitssey. 
 3. System rezerwacji wymaga rejestracji użytkownika za pomocą adresu e-mail i numeru telefonu. Rejestrując się wyrażasz zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Bakasana Twoich danych osobowych w celu realizacji zakupionych usług.
 4. Logując się do systemu zyskujesz dostęp do osobistego profilu klienta, gdzie możesz zarządzać swoimi rezerwacjami, dokonywać płatności, sprawdzać historię zakupów, pozostałą ilość zajęć i termin upływu ważności karnetu.
 5. Istnieje możliwość instalacji darmowej aplikacji na urządzeniach przenośnych typu smartphone. Pobierz tutaj. 
 6. Płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe poprzez aplikację lub gotówką w studiu przed rozpoczęciem zajęć. 
 7. Rezerwację można odwołać do 6 godzin przed rozpoczęciem zajęć, aby uniknąć opłaty karnej lub utraty zajęć.
 8. Nasz harmonogram rezerwacji otwiera się z 30-dniowym wyprzedzeniem.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć.

Karnety

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które posiadają ważny karnet lub wnoszą jednorazową opłatę przed zajęciami.
 2. Karnety upoważniają do korzystania z wszystkich rodzajów zajęć z wyjątkiem kursów i warsztatów.
 3. Z karnetu może korzystać tylko jedna osoba i nie ma możliwości przekazywania go osobom trzecim.
 4. Karnet jest ważny tylko w przypisanym terminie i nie podlega zwrotowi ani przedłużeniu. Za niewykorzystane zajęcia pieniądze nie są zwracane.
 5. Jeśli z jakiegoś powodu będę  zmuszona zamknąć szkołę na więcej niż 7 kolejnych dni, istnieje możliwość przedłużenia karnetów.

Zdrowie

 1. Obowiązkiem każdego uczestnika jest poinformowanie nas o jakichkolwiek problemach zdrowotnych, które mogłyby wpłynąć na praktykę.
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi nie mogą brać udziału w zajęciach bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
 3. Nie ponoszę odpowiedzialności za szkody powstałe na osobach, które decydują się praktykować wbrew zaleceniom lekarza i nie poinformowały mnie o swoich problemach zdrowotnych.
 4. Kobiety w ciąży mogą dołączyć do zajęć po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań oraz po uzyskaniu zgody właściciela Bakasana.
 5. Jeśli w trakcie zajęć pojawi się złe samopoczucie należy przerwać praktykę i zgłosić dolegliwości osobie prowadzącej.
 6. Akceptując regulamin zgadzasz się, że praktyka w naszej szkole wiąże się z ryzykiem drobnych i poważnych obrażeń oraz, że ćwiczysz na własne ryzyko.
 7. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela.

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w zajęciach jest jednocześnie zobowiązaniem do przestrzegania powyższego regulaminu.
 2. Zastrzegam sobie prawo do odmowy wejścia na zajęcia lub kontynuacji zajęć każdej osobie, która złamie postanowienia regulaminu.