I. Ogólna Informacja

Administrator danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwane ”Rozporządzeniem”), administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej jest Bakasana Julia Jakubowicz NIP: 8133889560, ul.Mickewicza 19, 35-064 Rzeszów. Komunikacja między Twoim komputerem, a systemem może być zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). 

Nasze bazy danych zabezpieczone są przed nieuprawnionym wglądem osób trzecich.

Rodzaje gromadzonych informacji

Na skutek korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej gromadzimy dotyczące Ciebie dane osobowe. Dotyczy to następujących rodzajów danych:

 • Gromadzimy dane osobowe, które przekazujesz nam poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie. Informacja o przetwarzaniu tych danych osobowych, w tym również o celach przetwarzania i przysługujących Ci prawach, prezentowana jest przy wypełnianiu przez Ciebie formularza kontaktowego.
 • Oprócz wskazanych wyżej danych osobowych, zbieramy również informacje poprzez pliki systemowe (tzw. Logi) oraz ciasteczka (tzw. Cookies), które podczas Twojego pobytu na stronie zbierane są automatycznie przez system poprzez przeglądarkę internetową. Dane zawarte w tych plikach to adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, region dla którego przeglądane są strony, historia przeglądanych treści na naszej stronie. Wszystkie te dane zbierane są automatycznie przez system. Nie wykorzystujemy tych danych do identyfikacji Ciebie i nie dysponujemy środkami, które pozwalałyby na ustalenie Twojej tożsamości na ich podstawie, jednak biorąc pod uwagę, że adres IP pozwala na identyfikację osób fizycznych, przy użyciu dodatkowych środków, poniżej informacja o przetwarzaniu przez nas danych zapisywanych w plikach systemowych oraz plikach cookies.

II. Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies w ramach działania strony internetowej

Przetwarzanie danych zawartych w plikach systemowych oraz plikach cookies dotyczy:

 • Adresu IP, czyli numeru interfejsu sieciowego, który gromadzony jest w logach systemowych serwera. 
 • Plików Cookies, czyli tzw. Ciasteczek, które są plikami tekstowymi zawierającymi niewielką ilość informacji. Zapisywane są przez przeglądarkę internetową na Twoim komputerze po otwarciu określonej strony.

Użytkowniku, w każdej chwili możesz odmówić zgody na zbieranie na swoim komputerze plików Cookies poprzez wyłączenie przyjmowania tych plików. Wówczas pliki te będą automatycznie odrzucane, jednak należy pamiętać, że w tym przypadku nie będziemy mogli zaprezentować Ci treści dostosowanych do regionu, z którego odwiedzasz portal oraz udostępnić pełnej funkcjonalności serwisu, jak również ulepszać naszych rozwiązań.
Dane zebrane od Ciebie nie są uzupełniane danymi z innych źródeł.

Przeznaczenie gromadzonych informacji

Dane zawarte w plikach cookies oraz w plikach systemowych przetwarzane są w celach:

 • dostosowania treści serwisu do Twoich możliwych potrzeb lub zainteresowań (profilowania). Twoje możliwe potrzeby oraz zainteresowania przewidujemy na podstawie zawartych w plikach cookies i logach informacji o regionie, z którego się łączysz oraz historii przeglądanych przez Ciebie treści w ramach naszej strony. Dane te przetwarzane są przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia  – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci marketingu towarów i usług oferowanych przez nas, lub za naszym pośrednictwem przez inne podmioty.
 • statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na stronie www.mietowyaniol.pl w celu ich ciągłego ulepszania. Dane te przetwarzane są przez okres roku. Podstawą prawną dla przetwarzania tych danych jest Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia – realizacja naszego uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia strony internetowej.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Masz prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes [Art. 6 ust. 1 f) Rozporządzenia].
Jeśli będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego wykorzystania Twoich danych (w tym wobec profilowania). Jeżeli, w opisanej sytuacji, wniesiesz sprzeciw, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.
Nie możesz korzystać z tego prawa, jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody na cele marketingowe. W takim wypadku, przysługuje Ci prawo do wycofania zgody.
W pozostałych przypadkach, po zgłoszeniu przez Ciebie sprzeciwu, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły będą sytuacje, w których zaistnieją prawnie uzasadnione podstawy, abyśmy nadal przetwarzali Twoje dane osobowe. Podstawy te muszą być nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Pozostałe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 • W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
 • Prawo dostępu do danych osobowych. Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Masz również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji, o których szczegółowo traktuje art. 15 ust. 1 Rozporządzenia. 
 • Prawo do sprostowania danych. Masz prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Twoje dane osobowe, które są nieprawidłowe. Masz również prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.  
 • Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”). Masz prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Twoje dane osobowe pod warunkiem spełniania przynajmniej jednej z przesłanek:
 1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
 2. sprzeciwiłeś się przetwarzaniu danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania;
 3. przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem;
 4. musimy usunąć Twoje dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku. 

Możemy odmówić Ci realizacji prawa do bycia zapomnianym, powołując się na art.17 ust.3 Rozporządzenia. 

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Masz prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 1. jeśli kwestionujesz prawidłowość Twoich danych osobowych, które przetwarzamy; 
 2. jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiasz się, abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
 3. jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 4. jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. 

Jeśli skorzystasz z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, wskazanych w art.18 ust.2 Rozporządzania.  

 • Prawo do przeniesienia danych. Masz prawo, aby otrzymać od nas dane osobowe lub upoważnić nas do przesłania Twoich danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Mogą to być dane osobowe, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, jak i dane wynikające z Twojego zachowania. Przeniesiemy wyłącznie dane osobowe spełniające łącznie następujące warunki: 
 1. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej;
 2. dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

Jeśli będziesz chciał skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej lub uzyskać więcej informacji – możesz się z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:  pisemnie na adres: Szkoła Jogi Bakasana Julia Jakubowicz  lub mailowo na adres: bakasana.studio@gmail.com 

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z powyższych praw, udzielimy Ci odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje

Przewidywanymi odbiorcami Twoich danych osobowych są:
Podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu: Zgodnie z prawem dane osobowe możemy powierzyć podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie – między innymi podmioty świadczące nam usługi IT, a także podmiotom do tego upoważnionym z punktu widzenia prawa – czyli np. sądom czy organom ścigania. Oczywiście robimy to tylko wtedy, kiedy takie żądanie jest oparte o stosowną podstawę prawną, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

III. Polityka plików cookies

Wykorzystywanie plików cookies

Ta witryna używa plików cookie w celu dostosowania treści serwisu do Twoich potrzeb i zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania. Możesz zarządzać swoją prywatnością i jeśli nie chcesz, abyśmy wykorzystywali pliki cookies, możesz zmienić ustawienia w każdej chwili. 

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. 
Niniejsza Polityka dotycząca plików „cookie” odnosi się do strony internetowych www.mietowyaniol.pl oraz jakichkolwiek stron internetowych, stron markowych na platformach podmiotów trzecich (takich jak Facebook czy YouTube). Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki „cookie” oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu Gospodarstwo Agroturystyczne “Miętowy Anioł”. Informacja znajdująca się na tej stronie podsumowuje różne typy plików „cookie” mogących wystąpić na stronie www.mietowyaniol.pl, wraz z określonym celem dla danego typu pliku „cookie” i czasem trwania (to znaczy jak długo dane ciasteczko pozostanie na twoim urządzeniu). 

Czym są pliki „cookie”?

Pliki „cookie” to pliki lub części informacji, które mogą być przechowywane na twoim komputerze (lub innym odblokowanym urządzeniu, takim jak tablet lub smartphone), podczas gdy odwiedzasz naszą stronę. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz wartość, którą jest przeważnie przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookie”?

Korzystanie z plików „cookie” jest istotne dla prawidłowego funkcjonowania strony www.mietowyaniol.pl. Pliki wykorzystujemy do celów dostosowania treści serwisu do potrzeb użytkowników m.in. do regionu, z którego łączy się dany internauta, do celów statystycznych i monitorowania aktywności odwiedzin naszych użytkowników, jak również do badania prawidłowego funkcjonowania wszystkich funkcji użytych na stronie w celu jej ciągłego ulepszania. Nie możemy i nie identyfikujemy Cię  personalnie na podstawie tych informacji. 

Jakiego rodzaju plików „cookie” używamy?

Na stronie www.mietowyaniol.pl mogą być używane pliki „cookie” „stałe”. 
Pliki „cookie” stałe pozostają na twoim urządzeniu także po opuszczeniu strony przez okres jednego roku (to jak długo dane ciasteczko pozostanie na twoim urządzeniu zależy od „czasu życia” tego pliku „cookie” oraz od ustawień twojej przeglądarki internetowej) lub do momentu kiedy je manualnie usuniesz.
Niektóre strony, które odwiedzasz mogą również zbierać informacje za pomocą pixel tags (zwanymi również clear gifs), które mogą być także udostępnione stronom trzecim, które bezpośrednio wspierają nasze akcje promocyjne oraz rozwój strony internetowej. Na przykład, informacja na temat użytkowania strony internetowej przez odwiedzających naszą stronę internetową mogą być udostępnione stronom trzecim, tj. agencjom reklamowym w celu lepszego pozycjonowania internetowych bannerów reklamowych promujących naszą stronę. Ta informacja nie umożliwia jednakże zidentyfikowania określonej osoby, może jednak być połączona przez nas z twoimi danymi osobowymi.

Pliki „cookie” używane na naszej stronie

Konieczność – Te pliki „cookie” są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, pozwalają ci na poruszanie się po naszej stronie oraz używanie jej elementów. Pliki wykorzystywane są w mechanizmie regionalizacji, który jest kluczowy w działaniu portalu. Brak zgody na wykorzystywanie tych plików może uniemożliwić lub utrudnić skorzystanie z portalu. Te pliki nie identyfikują Ciebie personalnie. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo. Jeżeli nie zaakceptujesz tych plików „cookie”, może to wpłynąć na prawidłowe działanie strony lub jej części.
Wydajność – Te pliki „cookie” pomagają nam zrozumieć jak odwiedzający kooperują z naszą stroną internetową poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów, które odwiedził użytkownik, czasu jaki spędził na stronie oraz problemów jakie na niej napotkał, jak np. informacje o komunikatach o błędach. To pomaga nam polepszać działanie naszej strony. Te pliki „cookie” nie identyfikują Ciebie personalnie. Jeżeli wyłączysz obsługę tych plików, może to wpłynąć na działanie strony internetowej i jej wydajność oraz może ograniczyć dostęp do jej zawartości.
Funkcjonalność – Te pliki „cookie” pozwalają naszej stronie internetowej na zapamiętywanie Twoich wyborów (region, w którym jesteś), by dostarczyć bardziej spersonalizowane działania online. Pozwalają również odwiedzającym na oglądanie filmów i animacji, używanie narzędzi społecznościowych. Informacje, które te pliki zbierają mogą zawierać również te, które mogą cię identyfikować, a które sam nam udostępniasz, np. nazwę użytkownika lub zdjęcie profilowe. Zawsze będziemy z Tobą szczerzy na temat danych, które zbieramy, tego co z nimi robimy i z kim się nimi dzielimy. Jeżeli wyłączysz obsługę tych plików, może to wpłynąć na działanie strony internetowej i jej funkcjonalności oraz może ograniczyć dostęp do jej zawartości.

Czy używamy plików „cookie” podmiotów trzecich?

Korzystamy z internetowych usług statystycznych podmiotów trzecich (np. Google Analytics), które umożliwiają nam pozyskiwanie informacji na temat Twojej aktywności podczas korzystania z usług internetowych i tworzenia raportów aktywności. Aby dowiedzieć się więcej o tych plikach lub aby zrezygnować z ich otrzymywania, przeczytaj poniższe informacje.

Czy mogę sterować plikami „cookie” albo je usunąć?

W większości przeglądarek internetowych akceptacja plików cookie jest ustawiona domyślnie. Możesz zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do Twoich danych, tak, aby ciasteczka były blokowane albo aby informowano Ciebie, że są wysyłane na Twoje urządzenia. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia, odpowiednio konfigurując ustawienia swojej przeglądarki. Jeżeli zablokujesz używane przez nas pliki „cookie”, może to wpłynąć na twoje doświadczenia w serwisie. Na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów strony, bądź nie będziesz otrzymywać spersonalizowanych w zależności od Twojego regionu informacji podczas ich przeglądania, co w praktyce może prowadzić do zupełnego uniemożliwienia działania niektórych zakładek, w szczególności opierającego się na regionalizacji portalu.
Jeżeli używasz różnych urządzeń do przeglądania naszej strony (np. komputera, tabletu czy smartphona) musisz się upewnić, że każda z przeglądarek na każdym z urządzeń jest odpowiednio dopasowana do Twoich preferencji. W celu dostosowania lub zmiany ustawień przeglądarki możesz odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org lub www.wszystkoociasteczkach.pl, które zawierają ogólne informacje na temat plików cookie i sposobu zarządzania plikami cookie na komputerze.